Employees

A directory of employees

S.NO. Name Designation
1. Sh. Raj Kumar Mahor  PPS
2.
Ms. K. Mahendran PA
3. Sh. Amar Deep Hindi Translator
4. Sh. R. K. Meena Steno
5. Ms. Nupur Sharma Steno
6. Sh. J. K. Meena  Steno
7. Ms. Raj Kumari Steno
8. Sh. N. K. Mishra Steno
9. Sh. Deepak Chadda Assistant
10. Sh. Shiv Charan (VH) Assistant
11. Sh. Surendra Pal  Assistant
12. Mrs. Usha Kumari  TS
13. Sh. K. P. Singh  UDC
14. Sh. Rajesh Kumar  UDC
15. Sh. M. Robert  UDC
16. Sh. Rohit Gupta  UDC
17. Sh. Munishwar Thakur  Jr. Mechanic
18. Sh. Kalu Singh  Mechanic
19. Sh. Satya Prakash  Driver
20. Sh. Satbir Singh  Driver
21. Sh. Prathi Singh Driver
22. Sh. Ram Sanwar  Driver
23. Sh. Sukhbir Singh  Driver
24. Smt. Arti  MTS
25. Sh. Chitranjan Kumar  MTS
26. Sh. N. L. Karan  MTS
27. Sh. Bhagwat  MTS
28. Sh. Ramji Prasad  MTS
29. Sh. Sabhajit Mishra  MTS
30. Smt. Mithlesh  MTS
31. Sh. Damodar Prasad  MTS
32. Sh. Iswar Singh  MTS
33. Ms. Maya Devi  MTS
34. Ms. Rekha  MTS
35. Sh. Ramji Lal   MTS
36. Sh. Chahat Ram  MTS
37. Sh. Poul Son  MTS
38. Sh. Shakti Vel  MTS
39. Sh. Man Singh  MTS
40. Sh. Kalp Nath Shah  MTS
41. Sh. Mohan Lal Nawariya  MTS